HaveBrand, profesyonel anlamda “premium” olarak adlandırılan alan adlarının satış yapıldığı bir platform olma amacıyla kuruldu. Web Programlama, Tasarım, Grafik Çalışmaları, Sosyal Medya Yönetimi gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası hizmet veren ve şu anda iki kurucu, bir animasyon/grafik ile bir inceleme yapan ekibimiz var.

Amacımız, profesyonel logo veya kısa introlar hazırlamaktan öte alıcıda etki uyandırması, alan adının satışının kolaylaştırılabilmesi, hangi sektör/sektörlere hitap ettiğinin vurgulanması, birden fazla sektöre hitap edebilecek iş ismi (business name) olmaya müsait alan adlarının tespitinin sağlanması, proje üretimine katkı sağlaması ve yatırım yapacak girişimcilere bu açıdan yön/fikir vermesi ile araştırma yapma zamanından tasarruf sağlamasını içeriyor.

Alan adı piyasasını canlandırarak bu yönde bir bilinç oluşturma hedefimiz var. HaveBrand herşeyden önce bu hedefe odaklanmıştır ve alan adının bir markaya vücut veren en önemli unsur olduğunu vurgulamaktadır. Türkçe ve İngilizce gibi farklı dilleri seçerek  ulusal ve uluslararası (küresel) işler için özenle seçilmiş alan adlarını ayrı dillerde inceleyebilirsiniz.